Historie zámku

Na místě zámku stávala gotická rychta, která byla koncem 16. století přebudována na tvrz rodem Sebottendorfů. Ve druhé polovině 17. století a na počátku 18. století dostal zámek svou současnou podobu díky rodům Schönfeldů a Vratislavů z Mitrovic. Od konce 18. Století se majitelé často střídali, v roce 1892 ho získali poslední urození majitelé, hrabata Westphalen zu Fürstenberg. Ti jej v roce 1931 prodali městu Ústí nad Labem. Za druhé světové války sloužil zámek nejprve jako tábor pro francouzské zajatce a posléze jako pracovní tábor pro židovské obyvatelstvo z Ústí nad Labem. Po roce 1945 sloužil zemědělským účelům a postupně chátral.