Procházka zámeckým parkem

Rádi bychom Vás pozvali na procházku budoucím zámeckým parkem s odborným výkladem zahradní projektantky Kamily Kučerové, která proběhne 9. května 2019 od 17h (sraz před zámkem).

Dovíte se informace jak o historii zámeckého parku, tak především o jeho rostlinstvu a botanických specifikách, v několika případech i regionálních unikátech. Součástí procházky bude i představení vize budoucnosti parku a plánů na jeho revitalizaci.

Těšíme se na viděnou.

Přednáška o zámku

Rádi bychom Vás pozvali do Petrovic dne 28. března 2019, kde se od 17h v zasedací místnosti Obecního úřadu uskuteční přednáška Jana Kiliána Historie a současnost krásnoleského zámku.

Dovíte se nejen nejnovější a v mnohém jistě překvapivé poznatky z právě proběhnuvšího prvního historického průzkumu, stejně jako se seznámíte s jednotlivými rody, které v minulosti v Krásném Lese žily nebo ho vlastnily, ale nahlédnete i do problematiky momentálně zanedbaného stavu zámku a poznáte vize a plány majitelů na zpřístupnění objektu formou několika expozic. Následně bude samozřejmě i prostor pro diskusi.

http://www.obecpetrovice.cz/assets/File.ashx?id_org=12009&id_dokumenty=46131